Na pomezí barev, stylů, světů

koncert v kostele sv. Martina na Hůrce v Klatovech

15. září 2019 od 18 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Kostel sv. Martina svou polohou přímo láká k realizaci koncertů s neobvyklou dramaturgií. Díky spolku Omnium, jenž je nyní správcem této svatyně, zde můžeme zrealizovat koncert, jenž pokračuje v tradici našich koncertů pro refektář.

Pokusíme se o propojení dvou repertoárových světů, jež málokdy zaznívají společně. Hluboké meditační ponoření se do zvuků soudobé duchovní hudby bude prostřídáno pompézním leskem a nádherou pozdně barokních a zvukovou brilantnostní klasicistních skladeb pocházejících převážně ze sbírky klatovského kůru. Obě roviny přitom sobě vlastním způsobem usilují o totéž – vyvést nás ze všední každodenní reality a povznést nás blíže k tomu, o němž vypráví a jehož oslavují.

Soudobá tvorba bude reprezentována jmény jako Arvo Pärt, Javier Busto aj. Směle sekundovat jim bude zvukový svět Jana Hanuše, ale také mladého plzeňského skladatele Václava Špírala.

Skladby z hudební sbírky klatovského děkanského kostela zde zazní v obnovených premiérách. Uslyšíme tak polyfonii pasovského kapelníka Benedikta Antona Aufschnaitera (1665–1742), jehož nešpory si klatovský poutní kostel obstaral ve 20. letech 18. století. Zazní také duchovní hudba in stile antico od geniálního svatovítského kapelníka druhé třetiny 18. století Františka Xavera Brixiho (1732–1771). Zvuková podmanivost a brilance svatovítských kapelníků odloudily Klatovům v polovině 90. let 18. století zdejšího regenschoriho Václava Pavlase (1752–post 1815), jenž dal před chorregentskou činností přednost působení po boku Jana Antonína Koželuha (1738–1814). Bohaté spektrum skladeb doplní ve své době nesmírně populární kompozice barokního dobřanského rodáka Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689–1742) a jeho vídeňského současníka Ferdinanda Schmidta (c. 1693–1756), s jehož skladbami klatovské publikum seznámil Pavlasův nástupce Petr Kirle (1745–1819). Stalo se tak na přelomu 18. a 19. století.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Kolegiem pro duchovní hudbu, Consortium musicumOmnium, z. s., Život památkám.

Hostee

Café Jednorožec pokračujeme v promítání. Tentokrát poněkud netradičně…

Hostee

Režie: Soňa, Fous, Majty, Kuba
Plzeň | 2017 | (dokud vydržíte/vydržíme)
17. září 2018 v 19.00* hodin

Na zahájení nové sezóny promítání v Café Jednorožec jsme si pozvali plzeňskou kapelu Hostee. Přijďte se podívat na několik krátkých filmů a poslechnout si poněkud alternativní kapelu, která nemá zpěvačku.

* Upozorňujeme, že čas je přibližný a může se trochu posunout k devatenácté hodině. Než si diváci objednají svou kávu… Děkujeme za pochopení

Koncert pro refektář

24. srpna 2018, 19.00
Klatovy, refektář jezuitské koleje

Účinkují: Anna Veverková (housle), Martin Berger a Martin Rezek (flétny), Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum

Významným bodem programu letošního ročníku koncertu pro refektář bude provedení barokních děl s netradičním obsazením, ve kterém vynikne zobcová flétna. Na programu zazní např. Braniborský koncert číslo 4 Johanna Sebastiana Bacha pro dvě flétny, housle a orchestr. Koncert tak představí úspěšné absolventy výborné flétnové třídy plzeňské konzervatoře (zejm. Martin Berger) nebo houslistku Annu Veverkovou, členku klavírního tria Ensemble Solaris3 často hostující s orchestrem Ensemble 18+. Dále uvedeme některé skladby, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. V Klatovech si tyto skladby opisovali regenschoriové Václav Pavlas (ve funkci 1785–1795) a Pavel Skřivánek (30. léta 19. století), broumovské prameny nás zavedou hluboko do první poloviny 18. století.

Třetí ročník koncertu pro refektář podpoří snahu o opravu a zprovoznění tohoto významného kulturního centra. Minulá a snad i budoucí nádhera barokního refektáře prostoupí hudební díla, jež vznikla v době, kdy jej studenti, seminaristé a profesoři využívali jako součást jezuitské koleje. Abychom navázali na 137letou hudební tradici, zazní v průběhu koncertu česká i evropská hudební díla, která vznikla v období provozu jezuitské koleje (1636–1773) jako místa a centra vzdělanosti jihozápadního regionu Čech.

Pokračovat ve čtení „Koncert pro refektář“

Neobyčejná sborová hudba

Bylo by moc hezké si podobný článek přečíst i v českých novinách. Bohužel. To by se musel převrátit autobus s hudebníky do řeky, aby si jich naše noviny všimly. Tohle o naší akci vyšlo v Bavorsku (Chamer Zeitung, sobota 17. března 2018).


Neobyčejná sborová hudba
Klatovský sbor hostem ve Furthu im Wald
Působivý koncert

S velmi zajímavým programem málokdy uváděné hudby z archivů klášterního kostela v Broumově a klatovského poutního kostela hostoval sbor Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov pod vedením muzikologa Víta Aschenbrennera ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Furth im Wald. Koncert uspořádaly v rámci přeshraniční spolupráce spolky Musikkreis Bayern–Böhmen z Lamu a český Artis fontes spolu s furtskou farou kostela Nanebevzetí Panny Marie na pozvání furtského regenschoriho, pana Wofganga Krause.

Jako instrumentální podporu si sbor přizval smyčcový orchestr Consortium musicum z Plzně. Ten zahájil koncert dvouvětou sonátou „Al Santo Sepolcro“ Antonia Vivaldiho.

Pokračovat ve čtení „Neobyčejná sborová hudba“