Koncert pro refektář

24. srpna 2018, 19.00
Klatovy, refektář jezuitské koleje

Účinkují: Anna Veverková (housle), Martin Berger a Martin Rezek (flétny), Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum

Významným bodem programu letošního ročníku koncertu pro refektář bude provedení barokních děl s netradičním obsazením, ve kterém vynikne zobcová flétna. Na programu zazní např. Braniborský koncert číslo 4 Johanna Sebastiana Bacha pro dvě flétny, housle a orchestr. Koncert tak představí úspěšné absolventy výborné flétnové třídy plzeňské konzervatoře (zejm. Martin Berger) nebo houslistku Annu Veverkovou, členku klavírního tria Ensemble Solaris3 často hostující s orchestrem Ensemble 18+. Dále uvedeme některé skladby, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. V Klatovech si tyto skladby opisovali regenschoriové Václav Pavlas (ve funkci 1785–1795) a Pavel Skřivánek (30. léta 19. století), broumovské prameny nás zavedou hluboko do první poloviny 18. století.

Třetí ročník koncertu pro refektář podpoří snahu o opravu a zprovoznění tohoto významného kulturního centra. Minulá a snad i budoucí nádhera barokního refektáře prostoupí hudební díla, jež vznikla v době, kdy jej studenti, seminaristé a profesoři využívali jako součást jezuitské koleje. Abychom navázali na 137letou hudební tradici, zazní v průběhu koncertu česká i evropská hudební díla, která vznikla v období provozu jezuitské koleje (1636–1773) jako místa a centra vzdělanosti jihozápadního regionu Čech.

Pokračovat ve čtení „Koncert pro refektář“

Neobyčejná sborová hudba

Bylo by moc hezké si podobný článek přečíst i v českých novinách. Bohužel. To by se musel převrátit autobus s hudebníky do řeky, aby si jich naše noviny všimly. Tohle o naší akci vyšlo v Bavorsku (Chamer Zeitung, sobota 17. března 2018).


Neobyčejná sborová hudba
Klatovský sbor hostem ve Furthu im Wald
Působivý koncert

S velmi zajímavým programem málokdy uváděné hudby z archivů klášterního kostela v Broumově a klatovského poutního kostela hostoval sbor Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov pod vedením muzikologa Víta Aschenbrennera ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Furth im Wald. Koncert uspořádaly v rámci přeshraniční spolupráce spolky Musikkreis Bayern–Böhmen z Lamu a český Artis fontes spolu s furtskou farou kostela Nanebevzetí Panny Marie na pozvání furtského regenschoriho, pana Wofganga Krause.

Jako instrumentální podporu si sbor přizval smyčcový orchestr Consortium musicum z Plzně. Ten zahájil koncert dvouvětou sonátou „Al Santo Sepolcro“ Antonia Vivaldiho.

Pokračovat ve čtení „Neobyčejná sborová hudba“

Pašijový koncert

Spolu se spřáteleným spolkem Musikkreis Bayern-Böhmen pořádáme koncert duchovní hudby postního období v Klatovech a Broumově 18. století.

11. března, 16.00 hodin
Furth im Wald, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ludmila Nová
Lucie Bínová
Jan Němeček
Martin Borovský
Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

V obnovených premiérách budou provedeny skladby postního období, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. V Klatovech si tyto skladby opisovali regenschoriové Václav Pavlas (ve funkci 1785-1795) a Pavel Skřivánek (30. léta 19. století), broumovské prameny nás zavedou hluboko do první poloviny 18. století. Program koncertu doplní dvě barokní sonáty.

Program koncertu:
Antonio Vivaldi (1678-1741): Sonata Al Santo Sepolcro
Johann Joseph Fux (1660-1741): Asperges me 1
Johann Georg Reuttern (1708-1772): Graduale pro Defunctis Si observaveris iniquitatem
František Xaver Brixi (1732-1771): Madrigale (Tribulationes cordis mei)
P. Gunther Jacob, OSB (1685-1734): Tenebrae 2
Josef Swoboda (2. Hälfte 18.Jh.): Offertorium de Tempore Ad te levavi animam meam
Giovanni Legrenzi (1626-1790): Sonata, op.2/1 La Cornara
František Xaver Brixi: Motetto pro Dominica 1.a Quadragesimae Scapulis suis
Antonio Lotti (1667-1740): Motetto pro Dominica 3.a Quadragesimae Justitiae Domini
Johann Georg Reuttern: Offertorium pro Defunctis Ad te levavi animam meam
P. Gunther Jacob, OSB: Psalmus Poenitentialis Poenitentis Animae Seu Miserere (1713)

Ústřední téma

26. října 2017 od 19 hodin
Papírna Plzeň

Ústředním tématem komponovaného pořadu je Paříž a láska. Láska v Paříži, láska k Paříži. Láska vyjádřená hudbou, láska vyjádřená poezií. Kapela French Touch nás svými šansony přenese do francouzské kavárny, kde na nás již čeká ve Francii žijící český básník Petr Skarlant. Ten u sklenky červeného vína právě dokončil svou poslední sbírku básní. A s námi se o lásku v nich vyjádřenou podělí.

Číst budou Vladimír Kábrt a Miloš Matas.

Pořádá Artis fontes, a. s., za finanční podpory Nadace 700 let města Plzně.