Hostee

Café Jednorožec pokračujeme v promítání. Tentokrát poněkud netradičně…

Hostee

Režie: Soňa, Fous, Majty, Kuba
Plzeň | 2017 | (dokud vydržíte/vydržíme)
17. září 2018 v 19.00* hodin

Na zahájení nové sezóny promítání v Café Jednorožec jsme si pozvali plzeňskou kapelu Hostee. Přijďte se podívat na několik krátkých filmů a poslechnout si poněkud alternativní kapelu, která nemá zpěvačku.

* Upozorňujeme, že čas je přibližný a může se trochu posunout k devatenácté hodině. Než si diváci objednají svou kávu… Děkujeme za pochopení