Jan Dismas ZELENKA, Johann Sebastian BACH

7. října 2016, 19.00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice

Jan Dismas Zelenka
Hipocondrie à 7 Concertanti, ZWV 187

Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 5

Jan Dismas Zelenka
Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum
Kolegium pro duchovní hudbu
Vít Aschebrenner – dirigent
Ludmila Nová – soprán
Lucie Bínová – alt
Jaromír Bína – tenor
Martin Borovský – bas
Tereza Živná – cembalo

Benefiční koncert v refektáři

pozvánkaVážení přátelé, Consortium musicum, z. s., ve spolupráci s Artis fontes, z. s., vás zve na benefiční koncert v refektáři jezuitské koleje.

Klatovy, 19. srpna 2016, 19.30 hod.
refektář bude přístupný z nádvoří jezuitské koleje.

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Ouverture in G minor, K 355

François Couperin (1668–1733)
Suita Douziéme ordre

Antonio Bertali (1605–1669)
Sonata ă 6 violis

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Sonata in E minor (TWV 41:e5)

František Xaver Brixi (1732–1771)
Vesperae Solennes de Confessore
z archivu klatovské jezuitské koleje

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Magnificat g moll, RV 610

Vystoupí orchestr Consortium musicum, sbor Kolegium pro duchovní hudbu se sólisty, Tereza Živná (cembalo) a Jakub Michl (viola da gamba).

Akci finančně podpořil Plzeňský kraj, Nadace Český hudební fond a Klatovské katakomby, z. s.

logolink_refektar