Blízká setkání (přátel)

To, že se pouštíme do různých akcí, dokazuje skončený česko-německý projekt Blízká setkání (přátel).

Stanovili jsme si nelehký cíl – spojit skupiny lidí, zpěváků a hudebníků, kteří svou hudební vášeň provozují, aniž by o sobě věděli jen proto, že mezi nim je několik šumavských kopců. Řekli jsme si, že je musíme seznámit a spojit. A co lepšího bylo možné udělat, než využít právě lásky k hudbě a navrhnout společný nácvik dvou mší – Mozartovy Krönungsmesse, kterou byla doprovozena mše v rámci Benofestu (18. 6. 2017), a zpěvy v Kindermesse (27. 7. 2017). Obě události byly hojně navštíveny diváky z české i německé strany hranice. Nás ale víc, než návštěvnost na obou mších, těší, že se členové sborů a orchestrů seznámili, setkali a z těchto setkání vznikla přátelství, snad dlouhodobá. Dnes lze již závorku z názvu projektu odstranit.

Oficiálním jazykem: v rámci projektu bylo plánováno 17 projektových aktivit s jedním závěrečným výstupem v podobě slavnostní mše. Konalo se 17 projektových aktivit a dvě slavnostní mše. Součástí projektu byla příprava sboru malých zpěváků z regionu Bodenmais „Minisänger“, kterým se věnovali sbormistři z ČR.

Cíle projektu byly naplněny. Došlo ke sdílení společných kulturních, duchovních a uměleckých hodnot, k vytvoření přátelských přeshraničních vazeb skrze společné aktivity. Podařilo se vytvořit spolupracující síť umělecké a kulturní spolupráce, a to i na úrovni uměleckého vzdělávání hudební mládeže a dětí. Vzájemná vazba mezi účastníky je dokonce intenzivnější a osobnější, než jaké bylo očekávání při začátku realizace projektu. Navíc jsme předali umělecké poselství divákům – pasivním účastníkům mší. Podařilo se nám rozšířit orchestr i sbor o nové členy, byť ne v takovém rozsahu, jaký jsme očekávali, což je dáno pasivitou především na bavorské straně, kterou se snažíme dlouhodobě zlomit.

Koncert pro refektář

Refektář jezuitské koleje Klatovy
18. srpna 2017, 19.00
Koncert pro refektář

V rámci Letního barokního festivalu proběhne Koncert pro refektář, který navazuje na velmi úspěšnou loňskou premiéru. K podpoře významné klatovské památky zahraje orchestr Consortium musicum a zazpívá sbor Kolegium pro duchovní hudbu díla významných barokních skladatelů. Jako hosté vystoupí Michaela Kostková (housle), recitovat bude herečka Jana Kubátová. Akci pořádá Artis fontes za podpory Plzeňského kraje, Města Klatovy a Nadace Život umělce.

Jan Dismas ZELENKA, Johann Sebastian BACH

7. října 2016, 19.00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice

Jan Dismas Zelenka
Hipocondrie à 7 Concertanti, ZWV 187

Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 5

Jan Dismas Zelenka
Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum
Kolegium pro duchovní hudbu
Vít Aschebrenner – dirigent
Ludmila Nová – soprán
Lucie Bínová – alt
Jaromír Bína – tenor
Martin Borovský – bas
Tereza Živná – cembalo

Benefiční koncert v refektáři

pozvánkaVážení přátelé, Consortium musicum, z. s., ve spolupráci s Artis fontes, z. s., vás zve na benefiční koncert v refektáři jezuitské koleje.

Klatovy, 19. srpna 2016, 19.30 hod.
refektář bude přístupný z nádvoří jezuitské koleje.

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Ouverture in G minor, K 355

François Couperin (1668–1733)
Suita Douziéme ordre

Antonio Bertali (1605–1669)
Sonata ă 6 violis

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Sonata in E minor (TWV 41:e5)

František Xaver Brixi (1732–1771)
Vesperae Solennes de Confessore
z archivu klatovské jezuitské koleje

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Magnificat g moll, RV 610

Vystoupí orchestr Consortium musicum, sbor Kolegium pro duchovní hudbu se sólisty, Tereza Živná (cembalo) a Jakub Michl (viola da gamba).

Akci finančně podpořil Plzeňský kraj, Nadace Český hudební fond a Klatovské katakomby, z. s.

logolink_refektar