Pašijový koncert

Spolu se spřáteleným spolkem Musikkreis Bayern-Böhmen pořádáme koncert duchovní hudby postního období v Klatovech a Broumově 18. století.

11. března, 16.00 hodin
Furth im Wald, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ludmila Nová
Lucie Bínová
Jan Němeček
Martin Borovský
Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

V obnovených premiérách budou provedeny skladby postního období, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. V Klatovech si tyto skladby opisovali regenschoriové Václav Pavlas (ve funkci 1785-1795) a Pavel Skřivánek (30. léta 19. století), broumovské prameny nás zavedou hluboko do první poloviny 18. století. Program koncertu doplní dvě barokní sonáty.

Program koncertu:
Antonio Vivaldi (1678-1741): Sonata Al Santo Sepolcro
Johann Joseph Fux (1660-1741): Asperges me 1
Johann Georg Reuttern (1708-1772): Graduale pro Defunctis Si observaveris iniquitatem
František Xaver Brixi (1732-1771): Madrigale (Tribulationes cordis mei)
P. Gunther Jacob, OSB (1685-1734): Tenebrae 2
Josef Swoboda (2. Hälfte 18.Jh.): Offertorium de Tempore Ad te levavi animam meam
Giovanni Legrenzi (1626-1790): Sonata, op.2/1 La Cornara
František Xaver Brixi: Motetto pro Dominica 1.a Quadragesimae Scapulis suis
Antonio Lotti (1667-1740): Motetto pro Dominica 3.a Quadragesimae Justitiae Domini
Johann Georg Reuttern: Offertorium pro Defunctis Ad te levavi animam meam
P. Gunther Jacob, OSB: Psalmus Poenitentialis Poenitentis Animae Seu Miserere (1713)

Ústřední téma

26. října 2017 od 19 hodin
Papírna Plzeň

Ústředním tématem komponovaného pořadu je Paříž a láska. Láska v Paříži, láska k Paříži. Láska vyjádřená hudbou, láska vyjádřená poezií. Kapela French Touch nás svými šansony přenese do francouzské kavárny, kde na nás již čeká ve Francii žijící český básník Petr Skarlant. Ten u sklenky červeného vína právě dokončil svou poslední sbírku básní. A s námi se o lásku v nich vyjádřenou podělí.

Číst budou Vladimír Kábrt a Miloš Matas.

Pořádá Artis fontes, a. s., za finanční podpory Nadace 700 let města Plzně.

Blízká setkání (přátel)

To, že se pouštíme do různých akcí, dokazuje skončený česko-německý projekt Blízká setkání (přátel).

Stanovili jsme si nelehký cíl – spojit skupiny lidí, zpěváků a hudebníků, kteří svou hudební vášeň provozují, aniž by o sobě věděli jen proto, že mezi nim je několik šumavských kopců. Řekli jsme si, že je musíme seznámit a spojit. A co lepšího bylo možné udělat, než využít právě lásky k hudbě a navrhnout společný nácvik dvou mší – Mozartovy Krönungsmesse, kterou byla doprovozena mše v rámci Benofestu (18. 6. 2017), a zpěvy v Kindermesse (27. 7. 2017). Obě události byly hojně navštíveny diváky z české i německé strany hranice. Nás ale víc, než návštěvnost na obou mších, těší, že se členové sborů a orchestrů seznámili, setkali a z těchto setkání vznikla přátelství, snad dlouhodobá. Dnes lze již závorku z názvu projektu odstranit.

Oficiálním jazykem: v rámci projektu bylo plánováno 17 projektových aktivit s jedním závěrečným výstupem v podobě slavnostní mše. Konalo se 17 projektových aktivit a dvě slavnostní mše. Součástí projektu byla příprava sboru malých zpěváků z regionu Bodenmais „Minisänger“, kterým se věnovali sbormistři z ČR.

Cíle projektu byly naplněny. Došlo ke sdílení společných kulturních, duchovních a uměleckých hodnot, k vytvoření přátelských přeshraničních vazeb skrze společné aktivity. Podařilo se vytvořit spolupracující síť umělecké a kulturní spolupráce, a to i na úrovni uměleckého vzdělávání hudební mládeže a dětí. Vzájemná vazba mezi účastníky je dokonce intenzivnější a osobnější, než jaké bylo očekávání při začátku realizace projektu. Navíc jsme předali umělecké poselství divákům – pasivním účastníkům mší. Podařilo se nám rozšířit orchestr i sbor o nové členy, byť ne v takovém rozsahu, jaký jsme očekávali, což je dáno pasivitou především na bavorské straně, kterou se snažíme dlouhodobě zlomit.

[singlepic id=25 w= h= float=none]

Koncert pro refektář

Refektář jezuitské koleje Klatovy
18. srpna 2017, 19.00
Koncert pro refektář

V rámci Letního barokního festivalu proběhne Koncert pro refektář, který navazuje na velmi úspěšnou loňskou premiéru. K podpoře významné klatovské památky zahraje orchestr Consortium musicum a zazpívá sbor Kolegium pro duchovní hudbu díla významných barokních skladatelů. Jako hosté vystoupí Michaela Kostková (housle), recitovat bude herečka Jana Kubátová. Akci pořádá Artis fontes za podpory Plzeňského kraje, Města Klatovy a Nadace Život umělce.