Na pomezí barev, stylů, světů

koncert v kostele sv. Martina na Hůrce v Klatovech

15. září 2019 od 18 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Kostel sv. Martina svou polohou přímo láká k realizaci koncertů s neobvyklou dramaturgií. Díky spolku Omnium, jenž je nyní správcem této svatyně, zde můžeme zrealizovat koncert, jenž pokračuje v tradici našich koncertů pro refektář.

Pokusíme se o propojení dvou repertoárových světů, jež málokdy zaznívají společně. Hluboké meditační ponoření se do zvuků soudobé duchovní hudby bude prostřídáno pompézním leskem a nádherou pozdně barokních a zvukovou brilantnostní klasicistních skladeb pocházejících převážně ze sbírky klatovského kůru. Obě roviny přitom sobě vlastním způsobem usilují o totéž – vyvést nás ze všední každodenní reality a povznést nás blíže k tomu, o němž vypráví a jehož oslavují.

Soudobá tvorba bude reprezentována jmény jako Arvo Pärt, Javier Busto aj. Směle sekundovat jim bude zvukový svět Jana Hanuše, ale také mladého plzeňského skladatele Václava Špírala.

Skladby z hudební sbírky klatovského děkanského kostela zde zazní v obnovených premiérách. Uslyšíme tak polyfonii pasovského kapelníka Benedikta Antona Aufschnaitera (1665–1742), jehož nešpory si klatovský poutní kostel obstaral ve 20. letech 18. století. Zazní také duchovní hudba in stile antico od geniálního svatovítského kapelníka druhé třetiny 18. století Františka Xavera Brixiho (1732–1771). Zvuková podmanivost a brilance svatovítských kapelníků odloudily Klatovům v polovině 90. let 18. století zdejšího regenschoriho Václava Pavlase (1752–post 1815), jenž dal před chorregentskou činností přednost působení po boku Jana Antonína Koželuha (1738–1814). Bohaté spektrum skladeb doplní ve své době nesmírně populární kompozice barokního dobřanského rodáka Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689–1742) a jeho vídeňského současníka Ferdinanda Schmidta (c. 1693–1756), s jehož skladbami klatovské publikum seznámil Pavlasův nástupce Petr Kirle (1745–1819). Stalo se tak na přelomu 18. a 19. století.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Kolegiem pro duchovní hudbu, Consortium musicumOmnium, z. s., Život památkám.