Jom ha-šoa

Dvě akce 2. května 2019. Jedna odpoledne od 14 do 15 hodin a druhá večer od 18 hodin.

Jako každoročně na jaře pomůžeme spolku Synagoga Klatovy uspořádat u pomníku obětem holocaustu (na souběhu ulic Randova a Denisova) Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.

V podvečer pak ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech bude Mgr. Helena Klímová vyprávět o své čtvrtstoletí trvající psychoterapeutické zkušenosti s příslušníky rodin přeživších celospolečenská traumata, zejména Holokaust.