O spolku

Spolek rozvíjí činnost, kterou realizovali jeho současní členové před tím, než založili spolek Artis fontes, z. s., do nějž inkorporovali svůj odborný a profesní potenciál spočívající v rozvoji všech forem umění – od realizace grafických návrhů kulturních akcí, přes výstavy, hudební akce a vydavatelskou, resp. ediční činnost. Spolek Artis fontes, z. s., se také podílel na realizaci významných kulturních akcí, které mají nejen regionální, ale i přeshraniční charakter. Současně jejich akce jsou významným nositelem kulturního potenciálu regionu a zachovávají odbornou úroveň hudebního sdělení.