Na pomezí barev, stylů, světů

koncert v kostele sv. Martina na Hůrce v Klatovech

15. září 2019 od 18 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Kostel sv. Martina svou polohou přímo láká k realizaci koncertů s neobvyklou dramaturgií. Díky spolku Omnium, jenž je nyní správcem této svatyně, zde můžeme zrealizovat koncert, jenž pokračuje v tradici našich koncertů pro refektář.

Pokusíme se o propojení dvou repertoárových světů, jež málokdy zaznívají společně. Hluboké meditační ponoření se do zvuků soudobé duchovní hudby bude prostřídáno pompézním leskem a nádherou pozdně barokních a zvukovou brilantnostní klasicistních skladeb pocházejících převážně ze sbírky klatovského kůru. Obě roviny přitom sobě vlastním způsobem usilují o totéž – vyvést nás ze všední každodenní reality a povznést nás blíže k tomu, o němž vypráví a jehož oslavují.

Soudobá tvorba bude reprezentována jmény jako Arvo Pärt, Javier Busto aj. Směle sekundovat jim bude zvukový svět Jana Hanuše, ale také mladého plzeňského skladatele Václava Špírala.

Skladby z hudební sbírky klatovského děkanského kostela zde zazní v obnovených premiérách. Uslyšíme tak polyfonii pasovského kapelníka Benedikta Antona Aufschnaitera (1665–1742), jehož nešpory si klatovský poutní kostel obstaral ve 20. letech 18. století. Zazní také duchovní hudba in stile antico od geniálního svatovítského kapelníka druhé třetiny 18. století Františka Xavera Brixiho (1732–1771). Zvuková podmanivost a brilance svatovítských kapelníků odloudily Klatovům v polovině 90. let 18. století zdejšího regenschoriho Václava Pavlase (1752–post 1815), jenž dal před chorregentskou činností přednost působení po boku Jana Antonína Koželuha (1738–1814). Bohaté spektrum skladeb doplní ve své době nesmírně populární kompozice barokního dobřanského rodáka Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689–1742) a jeho vídeňského současníka Ferdinanda Schmidta (c. 1693–1756), s jehož skladbami klatovské publikum seznámil Pavlasův nástupce Petr Kirle (1745–1819). Stalo se tak na přelomu 18. a 19. století.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Kolegiem pro duchovní hudbu, Consortium musicumOmnium, z. s., Život památkám.

Nikomu to neříkej

Milí přátelé, ač neradi, musíme promítání filmu posunout na další termín, tedy na 7. 10. To jistě neovlivní jeho kvalitu. Proto se přijďte podívat.

S Café Jednorožec pokračujeme v promítání dalším z filmů z projektu Jeden svět. Přijďte se podívat.

Nikomu to neříkej / Tylko nie mów nikomu

Režie: Tomasz Sekielski
Polsko | 2019 | 121 minut
7. října 2019 v 18.30* hodin

Dokument bratrů Sekielských o zneužívání dětí kněžími nabízí řadu rozhovorů s oběťmi i s pachateli.

* Upozorňujeme, že čas je přibližný a může se trochu posunout k devatenácté hodině. Než si diváci objednají svou kávu… Děkujeme za pochopení.

Film jako Brno

S Café Jednorožec pokračujeme v promítání dalším z filmů z projektu Jeden svět. Přijďte se podívat.

Film jako Brno / Big as Brno

Režie: Vít Klusák, Andran Abranjan, Kristýna Bartošová, Natálie Císařovská, Lukáš Senft, Jan Strejcovský, Robin Kvapil
Česká republika | 2011 | 63 minut
13. května 2019 v 18.30* hodin

Prvního května loňského (2010) roku se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat. Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů a studentek z pražské FAMU natočili různé aspekty onoho dne. Klusák se zaměřil na televizního reportéra, pro kterého „bez konfliktu není reportáž“. Jan Strejcovský portrétoval neonacisty, zatímco Kristýna Bartošová se zaměřila na blokádníky. V příspěvku Romové nechává Robin Kvapil zaznít anonymní ostře xenofobní dopis adresovaný ředitelce Romského muzea. Lukáš Senft se věnoval policistům, Natálie Císařovská se od pochodu posunula a zachytila prvomájové akce politických stran. Ještě dále se vydal Andran Abramjan, který se k prvomájovým událostem vyjádřil pomocí zvířat v ZOO .

* Upozorňujeme, že čas je přibližný a může se trochu posunout k devatenácté hodině. Než si diváci objednají svou kávu… Děkujeme za pochopení.

Pokračovat ve čtení „Film jako Brno“

Jom ha-šoa

Dvě akce 2. května 2019. Jedna odpoledne od 14 do 15 hodin a druhá večer od 18 hodin.

Jako každoročně na jaře pomůžeme spolku Synagoga Klatovy uspořádat u pomníku obětem holocaustu (na souběhu ulic Randova a Denisova) Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.

V podvečer pak ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech bude Mgr. Helena Klímová vyprávět o své čtvrtstoletí trvající psychoterapeutické zkušenosti s příslušníky rodin přeživších celospolečenská traumata, zejména Holokaust.