Slavnostní liturgie k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky

 

Baroko_2016

neděle 10. července 2016 od 10.00 hodin
Arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Klatovech

Vyvrcholení klatovských pouťových oslav v podobě slavnostní liturgie (mše) k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 10. července 2016. Při slavné poutní bohoslužbě v Arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Klatovech zazní díla z oblasti duchovní hudby 17. a 18. století, na jejichž interpretaci se bude podílet orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu.

logolink

Postup registrace

Právě jsem dostal do ruky rozhodnutí o zápisu do spolkového rejstříku. Takže existujeme. 🙂

Postup registrace

Pomalu pracujeme na registraci našeho spolku. Ještě doplníme několik listin na rejstříkový soud a pak už snad „budeme existovat“.

O spolku

Spolek rozvíjí činnost, kterou realizovali jeho současní členové před tím, než založili spolek Artis fontes, z. s., do nějž inkorporovali svůj odborný a profesní potenciál spočívající v rozvoji všech forem umění – od realizace grafických návrhů kulturních akcí, přes výstavy, hudební akce a vydavatelskou, resp. ediční činnost. Spolek Artis fontes, z. s., se také podílel na realizaci významných kulturních akcí, které mají nejen regionální, ale i přeshraniční charakter. Současně jejich akce jsou významným nositelem kulturního potenciálu regionu a zachovávají odbornou úroveň hudebního sdělení.