Slavnostní liturgie k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky

 

Baroko_2016

neděle 10. července 2016 od 10.00 hodin
Arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Klatovech

Vyvrcholení klatovských pouťových oslav v podobě slavnostní liturgie (mše) k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 10. července 2016. Při slavné poutní bohoslužbě v Arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Klatovech zazní díla z oblasti duchovní hudby 17. a 18. století, na jejichž interpretaci se bude podílet orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu.

logolink

Postup registrace

Právě jsem dostal do ruky rozhodnutí o zápisu do spolkového rejstříku. Takže existujeme. 🙂